top of page

Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Som una empresa on la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància , per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privadesa informar-te de com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privadesa s'estableixen les bases sobre les quals l'empresa tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l'empresa, el qual serà responsable de les vostres dades (Responsable del Tractament de les Dades), ia través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, correu electrònic, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.

 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar-ne l'accés no autoritzat i l'ús indegut.

 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.

 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.

 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES PERSONALS

Nom de l'Empresa Portamar Residencial, SL

NIF B60858610

Adreça C/Avinguda 341, Nº14, 08860, Castelldefels, Barcelona

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física , fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona. 

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma dhabilitació daccés, confrontació o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS

 • Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

Gestionar la sol·licitud d'informació remesa per part de l'usuari a través del formulari de contacte i/o l'adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

 • Subscripció a newsletter

Gestionar la subscripció a l'enviament de newsletter 

 

 • Treballar amb nosaltres mitjançant l'enviament del currículum

Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible al lloc web.

 

 • Alta i accés al perfil d'usuari

Gestió de l'alta i de l'accés al portal d'usuari mitjançant el corresponent compte d'usuari i contrasenya.

 • Gestió dels comentaris al bloc.

Gestionar l'enviament i recepció dels comentaris que l'usuari hagi deixat al bloc.

 

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

A través de la nostra pàgina web podem demanar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

Captarem les dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

 

 • Subscripció a newsletter

Captarem la vostra adreça de correu electrònic. 

 

 • Treballa amb nosaltres mitjançant l'enviament de currículum 

Captarem la informació continguda al CV que ens hagi facilitat. 

 

 • Alta i accés al perfil d'usuari

Nom d'usuari i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s'hagi facilitat per crear el compte o perfil.

 • Gestió dels comentaris al bloc.

Qualsevol dada que s'hagi facilitat en publicar el comentari corresponent.

 

Depenent de la finalitat per a la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries. 

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i fem servir aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de linteressat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

 

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les vostres dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.

 

 

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Com a usuari, pot exercir els drets següents: 

Dret d'accés:

Teniu dret a obtenir per part de l'empresa confirmació de si s'estan tractant o no les vostres dades personals que, i si escau, quines dades tracta.

Dret de rectificació:

Té dret a obtenir per part de Portamar Residencial, SL, la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. A la sol·licitud de rectificació haureu d'indicar les dades que voleu que es modifiquin.

Dret d'oposició:

Teniu dret a oposar-vos en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, que dades personals que us concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès legítim de l'empresa. En aquest cas, l'empresa deixarà de tractar les dades personals, llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Dret de supressió:

Teniu dret a obtenir per part de Portamar Residencial, SL, la supressió de les dades personals que us concerneixin.

 

Dret a la portabilitat de les dades:

Teniu dret que l'empresa transfereixi les vostres dades personals a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats.

Dret a la limitació del tractament:

Teniu dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades quan: impugneu l'exactitud de les dades, mentre Portamar Residencial, SL verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d'oposició al tractament de les dades, mentre que es verifica si els motius legítims de Portamar Residencial, SL prevalen sobre els seus com a interessat.

 

En qualsevol moment, podreu exercir aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la vostra personalitat dirigit al responsable del tractament a l'adreça assenyalada anteriorment, oa través de l'adreça de correu electrònic: administrador@portamarresidencial.es

A més, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·licite la seua eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

 

 

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal o comunicació necessària per poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.

bottom of page