top of page

Avís Legal

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

responsable

PORTAMAR RESIDENCIAL, SL

finalitat

L'atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l'Usuari

legitimació

Consentiment de l'interessat.

destinataris

Altres empreses de el grup.

Encarregats de Tractament dins o fora de la UE, acollit a "PrivacyShield"

drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional + info ...

informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.portamarresidencial.es

2. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Les present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l'Usuari a través del portal d'Internet (en endavant, el "Portal") que PORTAMAR RESIDENCIAL, SL posa a disposició dels usuaris d'Internet. La present Política forma part integrant de l' Avís Legal accessible en tot moment des del Portal.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a PORTAMAR RESIDENCIAL, SL per als fins assenyalats.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d'aplicacions de tercers, com Facebook. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l'usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d'aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blocs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l'intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l'usuari pot ser compartida amb altres usuaris d'aquest servei, sobre els quals PORTAMAR RESIDENCIAL, SL no té cap control.

A fi d'oferir informació o serveis d'interès en funció de la localització de l'Usuari, PORTAMAR RESIDENCIAL, SLpodrá accedir a dades relatives a la geolocalització de el dispositiu de l'Usuari, en aquells casos en què la configuració de l'usuari a l'efecte així ho permeti.

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de manera anonimitzada o agregada, PORTAMAR RESIDENCIAL, SLpodrá registrar l'adreça IP (número d'identificació d'l'accés a Internet de el dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si) . Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1.¿QUIÉN ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

Identitat: PORTAMAR RESIDENCIAL, SL és una societat espanyola inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​i CIF B-60.858.610.

Adreça postal: Av. 341, núm 14,08860, Castelldefels (Barcelona)

Telèfon: 93 664 55 30

Correu electrònic: info@portamarresidencial.es

2.2. AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

PORTAMAR RESIDENCIAL, SL tracta la informació facilitada per l'Usuari amb la finalitat d'atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d'aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

  1. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a l'efecte.

  2. Curriculums remesos a través del Portal.

  3. La participació en xarxes socials com Facebook o blocs interns de la mateixa empresa, mitjançant comentaris.

  4. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d'acord amb els seus interessos.

2.2.1. INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS DES PORTAMAR RESIDENCIAL, SL

Les dades empleats, o facilitats, en les comunicacions informatives i / o promocionals són tractats per PORTAMAR RESIDENCIAL, SL per a finalitats consistents en l'enviament electrònic d'informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de PORTAMAR RESIDENCIAL, SL o de l' seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a l'efecte; i l'elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l'enviament d'aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a l'efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base a la manifestació contrària a el tractament per part seva. En tot cas, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrónicoinfo@portamarresidencial.es.

2.3. PER QUANT TEMPS conservarem LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l'Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l'interessat.

2.4. Quina és la LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment exprés de l'Usuari a l'apartat "He llegit i accepto expressament l'Avís Legal".

2.5. A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

En aquells casos en què l'Usuari sol·liciti, a través del web, propostes de serveis o es remetin currículums, les seves dades seran facilitats a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa PORTAMAR RESIDENCIAL, SL.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d'obligacions directament exigibles PORTAMAR RESIDENCIAL, SL.

2.6. Quins són els DRETS L'USUARI QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES PERSONALS?
L'Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si PORTAMAR RESIDENCIAL, SL tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius , les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l'Usuari podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l'Usuari podrà oposar-se a el tractament de les seves dades. PORTAMAR RESIDENCIAL, SL cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L'Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a: PORTAMAR RESIDENCIAL, SL, Av. 341, nº 14, 08860, Castelldefels (Barcelona), o correu electrònic a: info@portamarresidencial.escon indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia de l'DNI o document acreditatiu de la identitat.

bottom of page